TERNES I CONDICIONS

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), Laura Costa, l’informa que les seves dades personals recollits en el present formulari, s’inclouran en un fitxer de Laura Costa, i, seran tractats amb la finalitat de tramitar i gestionar la seva sol·licitud, i per a la realització i gestió de les operacions que es derivin de la mateixa, per la qual cosa Laura Costa queda autoritzada per al tractament i registre dels mateixos en els respectius fitxers responsabilitat de l’entitat, amb aquesta finalitat. Un. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, dirigint-se per escrit al domicili de la societat en Gran Via dels Corts Catalans amb Carrer Rocafort. – 08015 BARCELONA.

L’informem al seu torn, que Laura Costa queda facultada per consultar fitxers comuns de solvència, crèdit i compliment o incompliment d’obligacions dinerarias a l’efecte d’avaluar la seva solvència econòmica.

Start typing and press Enter to search

Abrir chat